Bygningsvern i nord

Bygningsvern i nord er et prosjekt initiert av Midt-Troms Museum. Vi er et nettverk av aktører innen tradisjonshåndverk med fokus på nordnorsk, samisk og kvensk bygningsvern.

Forprosjektet Bygningsvern i nord

Stabbur fra Markenes i Balsfjord, nå i Perspektivet museum sitt anlegg i Folkeparken på Tromsøya. I: Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard. Foto: Ingebjørg Hage

Mål

Nikolaigammen i Kaperdalen på Senja - et museumsanlegg under Midt-Troms Museum Foto: Dag Arild Larsen

Fokus på

Gammelstua på Elvestad i Malangen Foto: Lill-Karin Elvestad

Gjøremål

ORGANISERING

Prosjekteier

TRADsenter v/ Stiftelsen Midt-Troms Museum

Prosjektleder 

Ellen Width, TRADsenter, Midt-Troms Museum

Prosjektmedarbeidere

 • Pål Sneve Prestbakk
 • Ingrid Karlsen
 • Lill-Karin Elvestad

Ressursgruppe

 • Arnstein Bård Brekke, bygningsvernrådgiver, Bygningsvernprosjektet i Skjerstad,
 • Sverre Walter Tørriseng, museumshåndverker, Helgeland Museum, Mosjøen
 • Ingebjørg Hage, professor emerita, Universitetet i Tromsø
 • Pål Sneve Prestbakk, TRADsenter, Midt-Troms Museum, Bardufoss
 • Jan Kristian Vestjord, Bardufoss v.g. skole, Bardufoss
 • Randi Sjølie, arkitekt, Vadsø
 • Bror Salamonsen, museumshåndverker, RiddoDuottarMuseat, Karasjok

Observatører

 • Geir Tvedt, Riksantikvaren, Oslo
 • Petter Snekkestad, spesialrådgiver, Troms og Finnmark Fylkeskommune, Tromsø
 • Håkon Kreilinger, rådgiver, Troms og Finnmark fylkeskommune, Vadsø
 • Lars Børge Myklevold, seniorrådgiver, Sametinget, Evenskjer

Prosjektvarighet

01.08. 2020 – 01.08.2021

Prosjektledelsen ved Ellen Width (t.v.), Ingrid Signy Karlsen og Pål Sneve Prestbakk. (Foto: Lill-Karin Elvestad)

Finansieringskilder