Tradisjonshandverkere i Nord: Hans-Erik Olsen

Her er første film i rekken av Tradisjonshandverkere i Nord!
Vi er på besøk i smia til Hans-Erik Olsen i Birtavarre.
Vi får et innblikk i spikersmiing, noe som også var tema under kursdagene på TREinord på Fossmotunet sommeren 2021.

Tradisjonshandverkere i Nord: Espen Prestbakmo

Skogeier Espen Prestbakmo har satt sammen et bygg tuftet på flere tradisjoner. Under et besøk i vår fortalte han om noen av fordelene ved å bygge med nære råvarer.

Tradisjonshandverkere i Nord: Roald Renmælmo

Er et vindu bare et vindu? Eller er det noe mer når en kjenner til prosessen? I videoen under møter vi tømrer og snekker Roald Renmælmo, her snekrer han tradisjonelle vinduer og gjør seg noen tanker om prosessen. Det blir et fantastisk produkt og vi får se et godt handlag!

Tradisjonshandverkere i Nord: Siv Kristi Holmin

Vi møter restaureringshandverker Siv Kristi Holmin som har sitt virke i Målselv.
Her får vi se og høre litt av hva det innebærer å forlenge levetiden på eldre vinduer og tankene en gjør seg i en slik restaureringsprosess.

Tradisjonshandverkere i Nord: Nybygg av stavkirke

Vi besøker Sør Troms Museum som gjennom detaljstudier av verktøyspor og de håndsverksteknikker fra den originale stavkirken nå utfører nybygging med tilsvarende verktøy og teknikker som ble benyttet i middelalderen.

Mesteparten av materialer og bygningsdeler til stavkirken ble produsert ved regionmuseet i Salangen før bygningene nå oppføres på Trondenes. Avdelingsleder ved Sør-Troms Museum Frode Hansen forklarer her mer fra arbeidet forrige vinter.

Nå er stavkirken under oppføring på sin endelige tomt på Trondenes.

I sommer ble TREinord arrangert på Fossmotunet i Målselv, 16-20. Juni, her er en oppsummering og tilbakeblikk:
Deltakere fikk kursing i blandt annet skiferlegging, smiing, lafting, vindusrestaurering, sveiping og næver- og mosesanking.
Publikum fikk se handverksteknikkene på nært hold.
Lørdag stilte Troms og Finnmark fylkeskommune, Handverkslaget – Foreningen for Tradisjonshandverk, Fortidsminneforeningen Troms, Sámediggi – Sametinget og Kystskogbruket på stand.
Vi besøkte også UL Freidig Bardu underveis i arbeidet med tjæremila i Bardu!
Søndag var det demonstrasjon og skjæring av material på Aursfjordsaga.
Mellom kursøktene var det foredrag om istandsetting av sæter og gammer, søknadskriving og tilstandsrapporter, målselvbåter, dypdykk i torvtak og forskjellige konstruksjoner.
Viktigst av alt, vi fikk MØTES og knytte kontakter😁
Takk til alle som deltok og stilte opp!

Filmet og produsert av Backdrop, gjennom prosjektet Bygningsvern i nord.
Finansiert av Barentssekretariatet og Midt-Troms Museum