Om du klikker på de ulike fanene under RESSURSER, vil du få fram informasjon om:

  • RÅDGIVERE, som kan foreta tilstandsvurdering og hjelpe til med søknader.
  • TILSKUDDSGIVERE, som kan bidra med veiledning i fht søknader og gi tilskudd til restaureringsprosjekter.
  • HÅNDVERKERE, som kan påta seg restaureringsoppdrag. Her er ulike kategorier håndverkere lokalisert i Nord-Norge.
  • ORGANISASJONER, som jobber ut ifra ulike formål innen tradisjonshåndverk og bygningsvern.

  • FAGSTOFF, med linker til litteratur og  nettsider med nyttig fagstoff.