Bygg og bevar

Bygg og Bevar er et nettsted for deg som bor i – eller jobber med gamle hus. Her finner du artikler, fagstoff, verktøy og mange interessante temaer. Bygg og Bevar er et samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet (KLD) og Byggenæringens Landsforening.

www.byggogbevar.no

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse.

www.fortidsminneforeningen.no

Fortidsminneforeningen i Nordland: nordland@fortidsminneforeningen.no  

Fortidsminneforeningen i Troms : troms@fortidsminneforeningen.no 

Fortidsminneforeningen i Finnmark: sisy@online.no

Handverkslaget

Hovedoppgaven til Handverkslaget er å skape et åpent og inkluderende felleskap for utøvere og interesserte i tradisjonshandverk og å spre kunnskap om denne viktige, men sjelden vektlagte del av kulturarven i offentligheten.

www.handverkslaget.no

Norsk Bygdesagforening

Norsk Bygdesagforening er en bransjeforening for små- og mellomstore sagbruk og treforedlings-bedrifter. 

Ønsker du tilbud på materialer fra bygdesagene?
www.sag.no