Kvensk eller samisk? Et definisjonsspørsmål

Av Lill-Karin Elvestad/Bygningsvern i nord. BALSFJORD/KARASJOK: Er det mulig å definere bygninger som enten kvenske eller samiske, og hva slags betydning har i så fall

Sterke reaksjoner på forslag om rivetilskudd

Av Lill-Karin Elvestad/Bygningsvern i nord. I oktober 2019 ble det nedsatt et utvalg hvis hovedoppgave var å utrede årsakene til, og konsekvensene av, befolkningsnedgangen i

Roper varsku for not- og fiskehjell

Fiskehjeller og nothjeller var tidligere et vanlig syn langs hele kysten. Både der det ble drevet fjordfiske, og der fiskeriene var i større omfang med flere båter og eksport. Hvor er denne typen bygningskonstruksjoner blitt av, og finnes det interesse for å bevare dem? Det er spørsmål arkitekt og kulturminneforvalter Inger Unstad mener er på sin plass å stille.