Populært tilstandsvurderings-kurs

Av Lill-Karin Elvestad/Bygningsvern i nord. Tidlig i desember i 2020 var tolv personer samlet i Salangen for å se på gamle bygninger. Vel, ikke bare

Kunnskapen om trevirket – på vikende front?

Av Lill-Karin Elvestad/Bygningsvern i nord. Handverkerne i Midt-Troms museum bruker i hovedsak to sagbruk for å få skåret virke: Aursfjordsaga, ei oppgangssag i Malangen, og

Få søknader til Kulturminnefondet i nord?

Av Lill-Karin Elvestad/Bygningsvern i nord. I forrige uke skrev vi om at Troms og Finnmark mottar minst fra Kulturminnefondet. Direktør Simen Bjørgen kommenterte da at

Stort behov for mer kompetanse

Tilbakemeldingene fra alle aktører i Nord-Norge så langt tyder på at behovet for handverkere med kompetanse innen tradisjonshandverk, er skrikende. Men hvilke veier til kompetanse finnes i landsdelen, og er det i det hele tatt noe som heter nordnorsk byggeskikk? Vi har snakket både med en «ringrev» i faget, Roger Persson fra Varanger Samiske Museum, og tømrerlærling i Målselv bygg, Tarjei Vestjord. 

Vi trenger et «kulturminnefond nord»

Svein O. Leiros, tidligere ordfører i Kåfjord, nå leder på Senter for nordlige folk, synes prosjektet «Bygningsvern i nord» er et viktig tiltak. Han blir stadig kontaktet av privatpersoner som fortviler fordi de sitter med bygningsmasse som er i ferd med å forfalle.

Kraftsamling for nordnorsk bygningsvern

«Bygningsvern i nord» er navnet på forprosjektet initiert av seniorrådgiver Ellen Width i Midt-Troms Museum. Prosjektet er rettet mot Nordland, Troms og Finnmark, og søker å legge grunnlag for et flerårig hovedprosjekt med konkret satsning på bygningsvern i landsdelen.