Med fokus på bygningsvern kan du i løpet av fem dager delta på kurs, høre foredrag, være med på studiebesøk og se ulike teknikker bli demonstrert. 

Bilde 1: Nye Troms
Bilde 2: MTMU

PROGRAM

TID: 16.-20.JUNI 2021

STED: FOSSMOTUNET, Midt-Troms Museum, Målselv

 

KURS 16-18. JUNI

 1. NEVER OG MOSE
  V/ESPEN PRESTBAKMO 
 2. LAFTING AV SINKNOV MED TAPP/OPPSETTING AV SMIE
  V/PÅL SNEVE PRESTBAKK OG HARRY HILLESTAD
 3. SVEIPING
  V/NILS NYMO
 4. LEGGING AV SKIFERTAK
  V/MORTEN PEDERSEN
 5. VINDUSRESTAURERING
  V/SVEIN G.FLAATEN
 6. SMIING AV SPIKER (KUN 16.-17.JUNI)
  V/HANS ERIK OLSEN
 7. STELL AV VERKTØY OG STREKKING AV SAG (KUN 18.JUNI)
  V/JON DAHLMO

DAGSPROGRAM

09.00 – 12.00 KURS

12.00 – 13.00 LUNSJ

13.00 – 14.00 FOREDRAG: TÆREBRENNING V/ U.L.FREIDIG

14.00 – 17.00 KURS

17.00 – 18.00 MIDDAG

18.00 – 19.00 FOREDRAG: MÅLSELVBÅTENE V/HARRY HILLESTAD

19:00 – 20.00 FOREDRAG: RESTAURERING AV ØVER-KAPERDALEN V/ESPEN PRESTBAKMO

09.00 – 12.00 KURS

12.00 – 13.00 LUNSJ

13.00 – 14.00 FOREDRAG: TILSTANDSVURDERING OG RAPPORTSKRIVING V/OLE GRØNVOLD

14.00 – 17.00 KURS

17.00 – 18.00 MIDDAG

18.00 – 19.00 FOREDRAG: TORVTAK V/JON GODAL

19.00 – 20.00 FOREDRAG: OM FJØS- OG LÅVEKONSTRUKSJONER V/PÅL SNEVE PRESTBAKK

09.00 – 12.00 KURS

12.00 – 13.00 LUNSJ

13.00 – 17.00 KURS

17.00 AVREISE TIL BARDU

18.00 TENNING AV TJÆREMILA V/U.L. FREIDIG

SALG AV GRILLMAT v/U.L. Freidig

24.00 RETUR TIL BARDUFOSS

ÅPEN DAG FOR PUBLIKUM kl.10-14: inngang kr 50, barn gratis

10.00  ÅPNING AV TREinord 2021

10.00 – 14.00 SALG AV KAFFE OG VAFLER v/Fossmotunets støtteforening

10.00 – 14.00 AKTIVITETER FOR BARN v/Midt-Troms Naturlag og Målselv Husflidslag

10.30 – 14.00 DEMONSTRASJONER:

 • SAGSTILLING
 • SMIING
 • SVEIPING
 • LAFTING
 • LEGGING AV SKIFERTAK

10.30-14.00 INFORMASJONSBODER

 • SAMETINGET
 • TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 
 • KYSTSKOGBRUKET
 • FORTIDSMINNEFORENINGEN I TROMS
 • HANDVERKSLAGET

10.30 FILMER: OM TRADISJONSHÅNDVERK

11.00 FOREDRAG: Å SØKE OM STØTTE V/ LILL-KARIN ELVESTAD

12.00 FOREDRAG: RESTAURERING AV ALAPMOSÆTRA V/MAGNE KLEIVELAND

13.00 FOREDRAG: OM HÅNDVERK V/JAMES CHAPLIN

14.00 ÅPEN DAG AVSLUTTET

…………

14.00 LUNSJ FOR DELTAKERNE

15.00 – 18.00 HÅNDVERKERSEMINAR: Bygningsvern i nord

19.00 MIDDAG, MUSIKK OG ÅPEN SCENE PÅ FOSSMOTUNET for deltakerne

10:00 AVREISE TIL AURSFJORDSAGA

10.30 KAFFE OG KAKE

11.00 FOREDRAG: OM AURSFORDSAGA  V/SIV GARLES SJÅLAND

12.00 DEMONSTRASJON AV AURSFJORDSAGA V/MIDT-TROMS MUSEUM

14.00 LUNSJ – SALG AV MAT v/Sør-Malangen Bygdelag

15.00 AVREISE TIL FOSSMOTUNET /HJEM

PRAKTISK INFORMASJON

STED:
Fossmotunet, Målselv https://goo.gl/maps/59t3pLLHEB8haMRv8
Aktiviteter og måltider er lagt opp til å være utendørs, så kle deg godt!

KURSAVGIFT:

Kurs 1 – 5: kr 2000 (inkl.3 kursdager, 6 foredrag, 3 lunsj og 2 middager)
Kurs 6:       kr 1500 (Inkl. 2 kursdager, 3 foredrag, 2 lunsj og 2 middager)
Kurs 7:       kr 750 (Inkl. 1 kursdag, 1 lunsj)

HÅNDVERKERTREFF:
Fredag – søndag: kr 1500 (inkl. seminar, 2 ekskursjoner, 3 foredrag,1 lunsj, 1 middag)

SPØRSMÅL: kontakt ellen.width@mtmu.no eller 90910908

OVERNATTING: Bestilles og betales av den enkelte.

Bardufosstun – www.bardufosstun.no

Bardufoss Hotell – www.bardufosshotell.no

Målselv fjellandsby – www.malselvfjellandsby.no

Rundhaug gjestegård – www.rundhauggjestegard.no

Fosshøgda gård – www.bul-tromso.no

SAMARBEIDSPARTNERE

Fossmotunets støtteforening, Målselv husflidslag, Midt-Troms Naturlag og Sør-Malangen Bygdelag, Bardufosstun og Skafferiet

ARRANGØRER

TRADsenter v/Midt-Troms Museum og prosjektet «Bygningsvern i nord».

FORBEHOLD om gjeldende regler i fht Covid-19.

PÅMELDING

KOSTNADER

KURS 1 – 5:             Kr 2000
KURS 6:                    Kr 1500
KURS 7:                    Kr 750
Håndverkertreff:     Kr 1500

INFO

Påmeldingsfrist: 14.mai 2021
For påmelding kan du sende e-post til ellen.width@mtmu.no med påmeldingsskjema som du finner her, eller fylle ut skjemaet nedenfor. 

Arrangøren tar forbehold om Covid-19-situasjonen pr 14.mai 2021. Fakturering skjer etter denne dato.